kategorie

Jak reklamovat?

Reklamace jsou vyřizovány v souladu s "reklamačním řádem" internetového obchodu zarovkarna.cz a právním řádem platným v ČR. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.

V případě zjištění poškození výrobku způsobeného přepravou, doporučujeme ihned s přepravcem sepsat škodní zápis.

Reklamace se řídí občanským zákoníkem č.40/1964 sb. §619 - §627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

Záruční lhůta se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené v rozporu s návodem k použití, na opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou montáží a manipulací.

Dále se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady způsobené elektrickým přepětím v rozvodné síti, používáním zboží v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách, a to v rozporu a návodem k jeho použití. Neodbornou instalací, neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním údržby v rozporu s návodem k použití. Provedením neodborného zásahu či změnou parametrů, přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně apod.).
 

ADRESA A PODKLADY PRO ZASLÁNÍ REKLAMACE:

Adresa pro zaslání reklamovaného produktu: Jan Foltys Malátova 628/13 Ostrava 72100

Zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat kopii dokladu o koupi, podrobný popis závady, a dostatečné kontaktní informace kupujícího. reklamační list PDF ke stažení

Zásilku s reklamovaným zbožím označte viditelně nápisem "REKLAMACE".

Zásilky s reklamovaným zbožím odesílejte balíkem nebo doporučenou zásilkou. Reklamace zaslané na dobírku nebudou přijaty.

V případě oprávněné reklamace hradí náklady (ekonomické poštovné) spojené s reklamací prodejce. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s reklamací kupující.

V případě vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamčního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční lhůta neprodlužuje.

V případě kdy byla reklamace zboží vyřízena v zakonné záruční lhůtě výměnou zboží za nové, začíná záruční lhůta běžet znovu od data převzetí nové věci.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.(více informacíNesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).